Rejsende i religioner. Bind 2

Rejsende i religioner. Bind 2

  • Forfatter: Finn Stefánsson
  • Udgivelsesdato: 01-11-2018
  • ISBN: 9788771532654
  • Sideantal: 226
  • Format: 148 x 210 mm
  • Indbinding: Softcover
  • Pris: 198 kr.

Køb bogen her


Beskrivelse

Udvalgte essays om rejser 1978-1998

Det andet bind i religionshistorikeren Finn Stefánssons rejseessays er fra årene 1978-98 og fører os mange steder hen både geografisk, religionsmæssigt og personligt. Fra Rom til Mellemøsten, til Japan, Indien, Sri Lanka, Bali, New Zealand og videre – med spændende beskrivelser og møder med mange forskellige religioner og traditioner.

Men der er også, hen over årene, tale om en personlig udvikling hos Finn Stefánsson – fra “den unge, sekulariserede vesteuropæers første møde med det uoverkommelige og eksotiske” til en mere forbeholden iagttager, der inkluderer “satiriske portrætter af særdeles ejendommelige religioner og traditioner fra endog meget eksotiske områder”. 

Forfatterens styrke er kombinationen af stærk faglig viden og en sanselig, smuk sproglig og ikke mindst nysgerrig forholden sig til en verden – en verden, der naturligvis har undergået dramatiske forandringer i perioden. 

“Jeg har på en række punkter ændret mit eget livssyn hen imod en mere kritisk holdning til religioner som sådan, og den eksotisme, som er så tydelig i mange af essayene, har jeg fået neddæmpet, så jeg ikke længere drømmer om paradisegne. For Paradis er stillestående, og det ønsker jeg jo ikke at være, men i en stadig aldrig standset dannelsesproces,” skriver Finn Stefánsson således i tilbageblik.

Bogen er gennemillustreret dels med egne fotos, dels med ”etnografica” og kunst fra de besøgte egne.  

Bind 1, som udkom i 2018, består af essays fra rejser i perioden 1998-2018. Bind 3 forberedes med sigte på udgivelse i 2019. Her vil hovedparten af teksterne være ganske korte, essenser, strøtanker, rytmiserede småstykker, sansninger og refleksioner. Arbejdstitel: ”Forundringer. Udvalgte rejsenoter fra 1995 til 2019”. 

 

ANMELDELSE

Finn Stefánsson har i sine to bind med titlen ’’Rejsende i religioner” samlet sine betragtninger og skriverier om sine mange rejser i løbet af de sidste fyrre år. Essaysene er grupperet efter lande - i bind 1 kommer vi til Thailand, Brasilien, New York, Japan, Rom, Island, Caribien, Mexico og Grønland, mens vi i bind 2 kommer

til Rom, Mellemøsten (Israel, Jordan, Ægypten, Syrien), Japan og rundt om jorden, hvor Stefánsson bl.a. besøger New Zealand og Fiji. De fleste af essaysene er næsten ubearbejdede versioner af kronikker og rejsebreve, der tidligere er offentliggjort i dagspressen. Bind 2 er forsynet med en litteraturliste, der oplister de værker, Stefánsson har læst i forbindelse med sin jordomrejse.

Stefánsson indleder bind 1 med en indledning om rejsen og riten. Her bliver titlen “Rejsende i religioner” uddybet, for hvad har rejsen og religionen til fælles? Stefánsson beskriver, hvordan rejser på mange måder har en rituel struktur, mens man i mange riter har rejsen som centrum for ritualet. Myten, som er kædet sammen med riten, indeholder også elementer af rejsen. Her nævner Stefánsson eksempler som maoriernes kanofærd over Stillehavet til New Zealand og israelitternes exodus.

De to bind bindes fint sammen af denne indledning og det afsluttende essay, som har været bragt i Religionsvidenskabeligt Tidskrift, som gennemgår den litteratur, Stefánsson har beskæftiget sig med op til og under sin jordomrejse.

“Betaget havde jeg været så godt som hver dag på den lange rejse”, skriver Stéfansson i sine afsluttende bemærkninger, og det gælder også læseren af Stefánssons essays - man rives med, og befinder sig snart i Ægypten, snart på Sri Lanka.

De er velformulerede og inddrager ikke kun religionshistorisk viden, men også viden fra litteraturen. Eksempelvis bliver Johannes V. Jensens Malaysia-beskrivelse i “Skovene” ledetråd for Stefánssons søgen i Malaysia. Essaysene har - også af genremæssige årsager - et subjektivt præg og indeholder også eksistentiel refleksion. Forfatterens egne fotografier indgår og enkelte digte, som Stefánsson har forfattet i forbindelse med sine rejser, indgår også i udgivelsen. Det fungerer alt sammen temmelig godt - man får netop følelsen af en subjektiv rejseberetning, men med en solid religionsfaglig viden som baggrund for beskrivelserne. Man kan dog godt tage sig i at tænke, at det er den privilegerede vesterlændings syn på kulturerne, der skinner igennem (hvilket Stefánsson også selv gør opmærksom på), og måske også den rejsende, der er høj på oplevelser - eksempelvis hvor Stefánsson i sit essay om De Vestindiske Øer i bind 1 beskriver slavernes slavestand i det lange løb blev en sejr eller i synet på Grønland, hvor det grønlandske samfund og tilværelse nok beskrives lidt for positivt (Bind 1, s. 122).

Det er nogle virkelig fine essaysamlinger, Finn Stefánsson har skrevet. Både titel og indholdsfortegnelser har noget forjættende og dragende over sig – så dragende, at min mand greb bind 1, før jeg selv kunne komme til det og læste det i løbet af kort tid. Som ikke-fagmand fandt han det meget interessant at læse essaysene, ligesom han fandt den religionsfaglige baggrund spændende. Her når jeg også til en vurdering af målgruppen, for bøgerne har en bred appel. Der er ikke tale om en direkte fagbog til gymnasiebrug. Jeg kunne dog godt forestille mig at bruge eksempelvis et uddrag af et af Japan-essaysene i et forløb om Japans religioner, men en egentlig lærebog er der naturligvis ikke tale om. Der er derimod tale om essaysamlinger, der kan læses af alle, som i stor stil pirrer til rejselysten, og som formår at hensætte læseren i et væld af situationer - lige fra Cairos travle gader til Mexicos levende Maya-kultur.

Louise Ebbesen Nielsen, Egå Gymnasium


Del med dine venner

bubble